ZŠ STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ - rekonstrukce2. etapa

Základní informace

Investor: Městská část Praha 7
Místo stavby: Praha
Termín realizace: 2020

Předmět díla

Stavební práce a rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v 2.NP objektu ZŠ.

Etapa navazuje na realizaci z roku 2019, kterou prováděla naše společnost.