Výměna odvodňovacího žlabu chodníkové plochy fotbalového stadionu ve Štruncových sadech

Základní informace

Investor: Město Plzeň, Odbor Správy infrastruktury
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2020

Předmět díla

Výměna stávajícího poškozeného odvodňovacího žlabu v úžlabí chodníkové plochy podél východní tribuny fotbaloého stadionu ve Štruncových sadech. Součástí výměny stávajícího poškozeného žlabu za nový je úprava navazující chodníkové plochy.