Vyhlídka na pilíři u Radbuzy

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022-2023

Předmět díla

stavební práce na obnově mostního pilíře u řeky Radbuzy pro zřízení vyhlídky