Výrobní závod

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Výměna podhledů, malířské a natěračské práce, osazení nerezových odvodňovacích žlabů v kuchyni, vyčištění vzduchotechnicky a provedení odvodu tuků ze vzduchotechniky v kuchyni.

Vzhledem k třísměnnému provozu byly práce prováděny v krátkych technologických výlukách dle požadavku objednatele.

Činnosti v kuchyni byly prováděny ve spolupráci se společností ITP GASTRO s.r.o..