Výměna požárních dveří vč. EPS

Základní informace

Investor: Západočeská univerzita v Plzni
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2018

Předmět díla

Výměna požárních dveří v objektu FST včetně EPS.