Tréninkové centrum _Štruncovy sady

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022-2023

Předmět díla

stavební práce při výstavbě objektu tréninkového centra