Stavební úpravy místností

Základní informace

Investor: Západočeská univerzita v Plzni
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2018

Předmět díla

Provedení bouracích prací, úprav povrchů, vyrovnání a pokládka podlahové krytiny, vnitřní omítky, úprava vytápění, úprava křídel vstupních dveří a kompletní vzduchotechnika.