Stavební úpravy bytu_Sladkovského

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022

Předmět díla

kompletní rekonstrukce bytu vč. všech rozvodů TZB, vnitřních povrchů, podlah a sociálního zařízení