Stavební úpravy bytu_Žlutická

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022

Předmět díla

kompletní rekonstrukce bytu vč.všech rozvodů TZB, vnitřních povrchů, podlah,sociálního zařízení