Stavební úpravy bytu č.1_Polední 15

Základní informace

Investor: Obytná zóna Sylván
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022

Předmět díla

rekonstrukce bytu - vnitřních povrchů, podlah