Rodinný dům

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Praha
Termín realizace: 2018

Předmět díla

Práce dle požadavku investora.