Rodinný dům Klabava

Základní informace

Investor: soukromý invesotor
Místo stavby: Klabava
Termín realizace: 2021

Předmět díla

Hrubá stavba