Rekonstrukce kuchyně 70. MŠ

Základní informace

Investor: Městský obvod Plzeň 3
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2018

Předmět díla

Kompletní rekonstrukce kuchyně vč. přilehlých prostor Mateřské školky. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací.

Úprava dispozice a s tím spojené bourací práce příček a vyzdění příček nových. Kompletní výměna ležaté kanalizace a kanalizačních rozvodů, vodovodní rozvody, elektroinstalace, topení, vybourání podlah a podlahy nové včetně dlažeb a krytin.  Byly provedeny z části nové omítky a štuky, nové obklady, dlažby, nerezové vpusti a malby. Částečně osazeny nové dveře. V rámci vzduchotechniky došlo k výměně prakticky všech rozvodů a byla osazena nová vzduchotechnická jednotka.

Součástí předmětu díla bylo vyhotovení veškeré dokumentace pro kolaudační řízení.

Na díle spolupracovala firma ITP GASTRO s.r.o.