Rekonstrukce energetického zařízení pro budovy ZČU

Základní informace

Investor: Západočeská univerzita v Plzni
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Stavbu provedeme společně s naším partnerem společností Landstav s.r.o.

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce kolektorů ZČU - uvnitř a  izolace proti tlakové vodě z vnější části kolektorů.