Rekonstrukce a modernizace vstupní části budovy

Základní informace

Investor: Západočeská univerzita v Plzni
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Předmětem díla je vybourání dlažeb vstupní části, oprava podkladních vrstev a položení nové dlažby.

Celkem cca 800m2.