Podhledy v garážích BD Světovar G_objket G1,G2,G3

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022

Předmět díla