Výstavba opěrné stěny a oplocení ve sběrném dvoře v Aši

Základní informace

Investor: soukromý invesotor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2021

Předmět díla