Stavební úpravy bytu č.2_Dobřanská 9

Základní informace

Investor: Obytná zóna Sylván
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2021

Předmět díla

kompletní rekonstrukce bytu vč. všech rozvodů TZB, vnitřních povrchů, podlah,sociálního zařízení