DOOSAN ARÉNA - Oplocení před vstupem do sektoru U/V

Základní informace

Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2021

Předmět díla