Dispoziční úpravy

Základní informace

Investor: FZS Plzeň
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Předmětem díla je rekonstrukce čáasti budovy spočívající zejména v dispozičních úpravách jednotlivých místností. 

Práce probíhají za plného provozu fakulty zdravotnických studií.