DAIKIN_oprava SDK stěn v čekárně závodního lékaře

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022

Předmět díla