Bytový dům_ulice U Borského parku,Plzeň

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022-2024

Předmět díla

výstavba bytového domu