37.MŠ - Stavební úpravy - vnitřní a vnější sanace objektu

Základní informace

Investor: UMO 2 Plzeň
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2021

Předmět díla