2.MŠ_oprava schodiště

Základní informace

Investor: Město Plzeň _ÚMO2
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022

Předmět díla