ÚV Plzeň - Obnova vnitřních prostor AB ÚV II.

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Provedení HSV prací