Stavební úpravy areálu Borek

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: České Budějovice
Termín realizace: 2018

Předmět díla

stavební práce dle požadavku objednatele.